تعداد مقالات: 267
57. کاوشی در بازی کودکان درخودمانده در بستر تجربه‌های زیسته مادران: موردی از یک پژوهش آمیخته

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 31-48

سید محسن اصغری نکاح؛ غلامعلی افروز؛ عباس بازرگان؛ محسن شکوهی یکتا


59. بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت سبک های مقابله ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی

دوره 35، شماره 1، تابستان 1384

پروین جعفر نژاد؛ ولی الله فرزاد؛ علی رضا مرادی؛ امید شکری


61. استناد در آثار علمی چاله ها و چالش ها

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383

عباس حری؛ اعظم شاهبداغی


63. فلسفه فن آوری و آموزش فن آوری

دوره 32، شماره 1، تابستان 1381

خسرو باقری


66. روش مطالعه موردی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت

دوره 2، شماره 0، بهار 1374

دکتر عباس بازرگان؛ نعمت اله مرادی