تعداد مقالات: 267
1. رابطه ادراک از نحوه فرزند پروری والدین با هوش هیجانی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 3-16

محمد علی بشارت؛ مهسا سادات اصغری؛ هادی بهرامی احسان؛ نیما قربانی


2. بررسی وضعیت خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران: مقایسه نظرات دانش آموزان و معلمان

دوره 33، شماره 1، تابستان 1382

زهرا بازرگان؛ ناهید صادقی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


4. تاثیر حالات خلقی بر سرعت پردازش ذهنی

دوره 33، شماره 2، زمستان 1382

جواد حاتمی؛ رضا زمانی


7. مطالعه عوامل موثر بر احساس شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 32، شماره 1، تابستان 1381

دکتر رضا کرمی نوری؛ آذرخش مکری؛ محمد محمدی فر؛ اسماعیل یزدانی


8. بررسی ملاک ها و کیفیت دوستی کودکان و نوجوانان دختر

دوره 6، شماره 1، تابستان 1380

الهه حجازی؛ زهره ظهروند


10. مبانی روانشناختی شایعه

دوره 2، شماره 0، بهار 1374

دکتر غلامعلی افروز


12. کتاب و عالم سوم پوپر

3-4، شماره 0، بهار 1366

دکتر عباس حری


13. ارتباط مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378

گلرخ شلویری؛ مهرناز شهرآرای


19. نگرشی دوباره به عقب ماندگی ذهنی

3-4، شماره 0، بهار 1368

دکتر غلامعلی افروز


25. بررسی تاثیر پیش سازمان دهنده ها در یادگیری دانش آموزان

دوره 36، شماره 1، بهار 1385

غلامعلی افروز؛ فتح اله کلانتری؛ فاطمه نصرتی