تعداد مقالات: 267
251. نقش منابع اطلاعات خود – کارامدی و ویژگی های میانجی شخصی در خود- کارآمدی و عملکرد ریاضی

دوره 36، شماره 1، بهار 1385

محمود کمالی زارچ؛ پروین کدیور؛ محمود قاضی طباطبایی؛ علیرضا کیامنش


257. معرفی کتاب:فلسفه روشنگری

دوره 1، شماره 0، تابستان 1379

رئوف آهو قلندری