نویسنده = ������������ �������� ������
رابطه ادراک از نحوه فرزند پروری والدین با هوش هیجانی

دوره 41، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 3-16

محمد علی بشارت؛ مهسا سادات اصغری؛ هادی بهرامی احسان؛ نیما قربانی


بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت

دوره 36، شماره 1، فروردین 1385

محمد علی بشارت؛ کیومرث کریمی؛ عباس رحیمی نژاد