دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 1830، فروردین 1386 
بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت

علی اکبر حدادی کوهسار؛ رسول روشن؛ علی اصغر اصغر نژاد فرید


رابطه فعالیت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مسعود غلامعلی لواسانی؛ محمد کیوان زاده؛ هدیه کیوان زاده؛ علیرضا رجبی پور میبدی؛ دکتر سعید سعیدا اردکانی