نویسنده = مسعود غلامعلی لواسانی
تعداد مقالات: 6
1. رابطه فعالیت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

مسعود غلامعلی لواسانی؛ محمد کیوان زاده؛ هدیه کیوان زاده؛ علیرضا رجبی پور میبدی؛ دکتر سعید سعیدا اردکانی


2. رابطه فعالیت تحصیلی ، انگیزه پیشرفت ، هوش هیجانی ، و متغییرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 37، شماره 2، بهار 1386

مسعود غلامعلی لواسانی؛ محمد کیوان زاده؛ هدیه کیوان زاده


4. بررسی وضعیت خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران: مقایسه نظرات دانش آموزان و معلمان

دوره 33، شماره 1، تابستان 1382

زهرا بازرگان؛ ناهید صادقی؛ مسعود غلامعلی لواسانی