کلیدواژه‌ها = سلامت روانی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت سبک های مقابله ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی

دوره 35، شماره 1، تابستان 1384

پروین جعفر نژاد؛ ولی الله فرزاد؛ علی رضا مرادی؛ امید شکری


4. بهداشت روانی در قرن بیست و یکم و چالش های پیش رو

دوره 32، شماره 1، تابستان 1381

دکتر هادی بهرامی احسان