نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 6
3. بررسی ملاک ها و کیفیت دوستی کودکان و نوجوانان دختر

دوره 6، شماره 1، تابستان 1380

الهه حجازی؛ زهره ظهروند


4. نگرش نوجوانان نسبت به سامانه تربیتی والدین

دوره 1، شماره 0، تابستان 1379

الهه حجازی؛ سوسن سیف


6. مقایسه مهارت های دانش آموزان کم شنوا در مدارس تلفیقی و استثنایی

دوره 35، شماره 2، پاییز 1374

احمد به پژوه؛ باقر غباری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ الهه حجازی