مقدمه ای بر مبانی مدیریت اسلامی

نویسنده

چکیده

هنر هماهنگ کردن و هدفدار ساختن تلاشهای افراد به قصد افزایش بهره وری آنان، رمز مدیریت صحیح است. اما این امر باید با صرف کمترین میزان پول و نیرو و زمان و امکانات صورت گیرد. در این مقاله با اشاره به فلسفه مدیریت، و مروری بر اهداف آن، مدیریت اسلامی ارزیابی گردیده و برتری آن نسبت به سایر شیوه های مدیریت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.